تعرفه ها :
اعلام هزینه طراحی و سئو سایت بستگی به یک سری پارامترها و المانها انتخابی از سوی سفارش دهنده می باشد که در صورت تمایل هم بصورت تلفنی و یا بصورت استفاده از مسنجر جزئیات آن بیان خواهد شد.